November 5, 2019

Nedostupné bydlení trápí celý svět

Vysoké ceny bydlení nejsou specifickým problémem Prahy. Se stejným problémem se momentálně potýká mnoho příslušníků střední třídy různých národností. Musí se většina z nich smířit s bydlením v nájmu na periferiích velkých měst až do konce života?


Špatná legislativa jako hlavní důvod vysokých cen?

Ve velkých městech je nedostatek bytů. Je ale skutečně hlavní příčinou tohoto nepříjemného trendu komplikované a zdlouhavé povolování výstavby, jak je uváděno v médiích? Příklad Prahy by tomu napovídal. V loňském roce totiž Česká republika v tabulce zveřejněné Světovou bankou obsadila nepříjemné 156. místo v rychlosti stavebního řízení. Ze 190 států světa. Horší jsou například Afghánistán a Pákistán, porazil nás Senegal. Jen pro představu (celou tabulku je možné najít zde). Ve skutečnosti ale problematika drahého bydlení není tak černobílá. Nedostatek cenově dostupných bytů trápí i velká německá města a přitom Německo skončilo v žebříčku Světové banky na krásném 24. místě. Jeho legislativa ve stavební oblasti je moderní a flexibilní, stejně to však nestačí k tomu, aby si průměrně vydělávající člověk mohl dovolit byt v centru Mnichova, Berlína nebo Frankfurtu. V San Francisku si vlastní bydlení v podobě průměrného domu může dovolit jen 12% obyvatel města a to se Spojené státy umístili ve výše zmíněném srovnání jako 26. Není tedy problém jinde?


Chceme žít svobodný život ve městech!

Zcela jistě je nedostupnost bydlení důsledek kombinace více faktorů. Významnou roli však hraje tzv. urbanizace. Jednoduše řečeno: chceme do měst. Ať už kvůli práci nebo výhodám, která velká města nabízejí: kultura, zábava, vzdělání. Jen v předloňském roce v České republice přesídlilo do měst zhruba 30 000 lidí. To je jedno skoro jedno menší město, které pohltila Praha. Ve světovém měřítku se toto číslo pohybuje v řádech desítek milionů. A všichni tito lidé, chtějí někde bydlet. A nejlépe sami, protože v současné době mladí lidé zakládají rodiny později než tomu bylo dřív a svůj mladý a produktivní věk si chtějí náležitě užít. Jako singles.

Nemarginálním problémem jsou pak i odlišné představy o využití plochy měst těchto mladých nově příchozích obyvatel a „starousedlíků“. Obě skupiny mají totiž zcela odlišné zájmy: zatímco nově příchozí prahnou po dostupném a kvalitním bydlení, majitele bytů v daných lokalitách současná situace příliš netrápí: zvyšuje se jim cena jejich nemovitosti a oni sami přitom nestrádají. S rozvojem výstavby by se ale jejich situace dramaticky zhoršila: jeřáby za oknem, dopravní zácpy při ranní a odpolední špičce, nedostatek kapacit ve školách a školkách. Nelze zkrátka vyhovět všem, ale rozdílné názory zúčastněných mohou mnohdy výstavbu zablokovat více než pomalé tempo úředníků.Problém vysokých cen nemovitostí se týká nejen obyvatel metropolí, ale i společností. Pro ty znamená rostoucí náklady, jenže velká společnost si poradí snáze než jednotlivec – přenese zvyšující se náklady na své zákazníky. Což není nikdo jiný než nově příchozí i starousedlíci.


Jak z toho ven?

Spoléhat se na úspěšný výzkum černých děr a existenci paralelních světů bohužel v době sepsání tohoto článku ještě nelze. Ale lidé dokáží neuvěřitelné věci, takže i v této oblasti už se začíná objevovat mnoho inovátorů s různými nápady. Jedná se především o technologické společnosti, které se snaží najít způsob zefektivnění realitní trhu. Možná vás překvapí, že jednou z nich je společnost Revolution Precrafted z Filipín. Ta umí velmi rychle a levně postavit domy téměř kdekoliv. Momentálně pracuje na velkých zakázkách v Asii a Dubaji a spolupracuje s předními světovými architekty, takže obava z levných chatrčí opravdu není na místě. Další společnosti se soustředí na efektivnější využívání stávajících nemovitostí. Velký úspěch mají například společnosti Spacious a Kettlespace z New Yorku. Provozují coworking v restauracích, které jsou přes oběd uzavřené a otevírají se až v době večeří. Protože v New Yorku je zvykem klást větší důraz na večerní jídlo, našli takových prostor spousty a mají tisíce zákazníků a desítky poboček.

V České republice je průkopníkem v efektivnějším využívání nemovitostí společnost Locco. Ta po americkém vzoru vyhledává nevyužité prostory v kavárnách a mění je na flexibilní kanceláře. Pomáhá tím vracet život do chátrajících nevyužitých prostor v centrech měst, ale i ušetřit čas, prostor a peníze všem, co kancelář využívají jen občas.Co asi nejvíc překvapí je skutečnost, že mezi společnosti zefektivňující realitní trh řadí časopis Forbes i společnost Hyperloop. Té a jejím samoříditelných vozům a přepravním kapsulím předpovídá zářnou budoucnost, na které budeme profitovat všichni. Včetně realitního trhu. Vždyť proč bydlet v centru, když můžete být za deset minut v chaloupce u lesa a rybníka na Vysočině? Bez dopravních zácp, bez únavného řízení a ještě si cestou stihnete přečíst noviny.

Inspirativní místa na dosah

Latest Posts